projekti

mitä, miksi & miten?

Kanavatalo-projektissa on kyseon monella tavalla uniikki tapaus, mutta samat lähtökohdat ja motiivit, sekä toiminnan kautta syntyvät ratkaisut ovat jatkuvasti tärkeämpiä aiheita kaikkialla. Ongelmallisten tilojen luova käyttöönotto on meille sydämen asia ja uskomme pystyvämme tarjoamaan siihen aidosti toimivia, monistettavia toimintamalleja yhdessä laajan ja koko ajan kehittyvän luovien keskusten ja yhteiskunnallisten toimijoiden verkostomme kanssa.

Mitä?

Maailma muuttuu monella rintamalla. Yhä suurempi osa yhteiskuntaa tuskailee pysyäkseen menossa mukana. Itseohjautuvuus ja suorituskeskeisyys määrittävät työelämää, yhteisöllisyyttä ja merkitystä on mukana enää homeopaattisella mitalla. Tuotteet, palvelut ja vapaa-ajan aktiviteetitkin tarjoillaan yhden luukun (ruudun) periaatteella.

Seurauksia on monia. Ihmisten hyvinvointi kehittyy väärään suuntaan, erilaisuus korostuu ja yhdistävät asiat jäävät jalkoihin, lukemattomat liike- ja tuotantotilat kököttävät tyhjillään ja tulevat kalliiksi omistaa, yhteiskunnalliset tukirakenteet ja kannustimet nähdään polkuina pois oravanpyörästä etc. Kun merkitys puuttuu, puuttuu ihan kaikki.

Miksi?

Syitä on vähintään niin monta kuin toiminnassa mukana olevia ihmisiäkin. Me olemme kasvava joukko omien polkujemme kokemusasiantuntijoita; Loppuunpalaneesta yrittäjästä leipiintyneeseen duunariin ja tylsistyneestä eläkeläisestä suuntaa etsivään nuoreen. Kanavatalo on kokoelma kiinnostavia tarinoita, joilla on silminnähden positiivinen vaikutus toisiinsa. Yhdessä saamme myös aikaiseksi kaikenlaista, mihin kukaan ei yksin pystyisi tai mikä ei perinteisillä pelikentillä olisi kannattavaa. Samalla upea kiinteistö saa sisäänsä uutta elämää, huolenpitoa ja peruskorjausta sekä juoksevia kuluja katettua.

Me teemme tätä rakkaudesta vanhoihin rakennuksiin ja inspiroivaan arkkitehtuuriin. Rakkaudesta yhteisöllisesti muotoutuvaan kulttuuriin ja merkityskeskeiseen toimintaan. Rakkaudesta inhimillisiin tarinoihin ja rakkaudesta haasteisiin.

Miten?

Siinä missä perinteisen talousajattelun rajat tulevat vastaan on vielä kaikenlaisten luovien mahdollisuuksien kirjo käyttämättä. Entiset tuotantotilat, rapistuneet kiinteistöt ja autioituneet liikekeskukset voivat tarjota inspiroivan toimintaympäristön, jossa paikallinen liiketalous, ihmisten hyvinvointi ja potentiaalisesti laajaakin kiinnostusta herättävä kulttuuritoiminta kohtaavat.

Toimiva luova keskus tulisi aina synnyttää orgaanisesti eli sen tulisi kaikin tavoin sopia toimintaympäristöönsä; Millainen kiinteistö on kyseessä, millaisella alueella se sijaitsee, miten ja minkälaisen matkan päästä sinne tullaan, mitä alueelta puuttuu ja mitä sinne kaivataan, minkälaisia toimijoita alueella on ja minkälaisia mandaatteja tai tavoitteita niillä on, minkälaiset rahoitusmallit tulevat kysymykseen ja mitä resursseja alueella tai kiinteistöllä on itsellään käytössä.

Toimintamallissamme on kyse luovasta auditoinnista, joka etenee vaiheittain, haaste tai mahdollisuus kerrallaan. Käytännössä se tarkoittaa paljon tutkimusta, kontaktointia ja rakentavia keskusteluja, erilaisten toiveiden ja tavoitteiden kuuntelua ja kärsivällistä yhteensovittamista sekä inspiraation ja motivaation vaalimista. Täytyy saada aikaan pieni kipinä, koordinoida kaikki puhaltamaan yhteen hiileen ja huolehtia että liekki saa tarvitsemansa sytykkeet, polttopuut ja hapen.

Kuka?

Hanketta luotsaa huomattavaa kansainvälistäkin tunnettuutta kartuttaneen luovan keskuksen, Tehdas 108:n taiteellisena johtajana toiminut Jarno Mannerhovi. Erityislaatuista kokemusta monialaisten toimijoiden yhteen saattamisesta sekä eri tavoin ongelmallisten kiinteistöjen kehittämisestä, kulujen kattamisesta ja peruskorjaamisesta löytyy runsaasti.

Oman strategisen ja arvopohjaisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän osaamisensa tuo mukaan Silta- ja Valo-Valmennusyhdistysten viestintäpäällikkö Henrik Lindström. Tavoitteena kaikessa tekemisessä on mahdollisimman vahvasti ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden painottaminen rahan sijaan. Kannattavaa liiketoimintaa voi tehdä myös yhteiskunnallisen hyvän ehdoilla.

Teemme avointa yhteistyötä niin paikallisten, valtakunnallisten kuin kansainvälistenkin yhteisöjen ja kulttuuritoimijoiden kanssa, tärkeää yhteiskunnallista tutkimusta ja tiedotusta yliopistoyhteistyönä, tarjoamme poikkeuksellisen inspiroivia ja joustavia mahdollisuuksia työharjoitteluun ja matalan kynnyksen yrittämiseen ammatillisten oppilaitosten ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa ja rakennamme yhteistaloudellisia ekosysteemejä ja tuotantoja näitä kaikkia yhdistelemällä.

Yhteiskunnallisten toimijoiden ja yritysten verkosto kasvaa jatkuvasti, tarjoaa koko ajan herkullisempia mahdollisuuksia ja on avoin ihan kaikille.